ÅU TYS - Sproglig analyse og oversættelse (BASF/BATV) (forår 2022)

Kursusindhold

Dette modul har fokus på grammatik og anvendelsen af grammatisk viden til:

 • at beskrive det tyske sprogs grammatiske opbygning
 • at producere grammatisk korrekte ytringer (både skriftligt og mundtligt)
 • at forstå mundtlige og skriftlige tyske tekster inden for forskellige emner og fra forskellige medier og genrer
 • at oversætte en (mundtlig eller skriftlig) tekst fra tysk til dansk

 

I modulets to kurser øves de studerendes analytiske evner til at beskrive det tyske sprogs morfologi (dvs. ordets opbygning) og syntaks (dvs. sætningens opbygning) med særligt fokus på vanskeligheder for dansksprogede. Analytiske øvelser suppleres med produktive øvelser. Viden om tysk grammatik og om forskellene mellem tysk og dansk er et grundlag for opfølgende øvelser, hvor der oversættes tekster fra tysk til dansk og skrives korte tekster på tysk, som er i overenstemmelse med stilistiske, semantiske og pragmatiske forventninger til medier (herunder digitale), tekstgenren, målgruppen og situationen. Der gennemføres øvelser i både lytte- og læseforståelse for at opøve de studerendes færdigheder i forståelse af den variation, som kendetegner forskellige tekstgenrer.

Engelsk titel

ÅU TYS - Linguistic Analysis and Translation (BASF/BATV) (spring 2022)

Holdundervisning

Sproglig analyse og oversættelse:

 • Bruun Hansen, Agnete & Stenestad, Elva (2002): Gyldendal tysk grammatik. København: Gyldendal
 • Elsen, Hilke (2014): Grundzüge der Morphologie des Deutschen. Berlin, Boston: de Gruyter
 • Pittner, Karin & Berman, Judith (2021): Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 7. Auflage. Tübingen: Narr
Ikke relevant

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5