ÅU TYS - Tysk sprog og tekst (BASF/BATV) (efterår 2021)

Kursusindhold

Dette modul tager udgangspunkt i det nuværende kultur og samfund i de tysksprogede lande og fokuserer på de centrale historiske udviklingslinjer, som har ført til situationen, som vi kender i dag.

 

Kurset ”Sprog” koncentrerer sig om det tyske sprogs rolle for samfundenes selvforståelse og hvordan det afspejler mangfoldigheden, vi ser i dag. Efter en introduktion til sprogets forskellige funktioner og dets opbygning som tegnsystem følger en fremstilling af, hvordan sprogets variation bidrager til samfundenes diversitet, både historisk, socialt, regionalt og politisk. Der tages også hensyn til nyere varieteter af tysk, som opstår som følge af migration, sprogkontakt eller overgangsfænomener, som opstår under sprogtilegnelsen. Tysk betragtes her fra et kontrastivt perspektiv i sammenligning med dansk, men også fra en mere global, typologisk synsvinkel.

 

Kurset ”Historie I” giver en introduktion til den nyeste tyske historie fra 1945 til i dag i form af a) en forelæsning over Forbundsrepublikkens og DDRs histories  hovedtræk (en time), b) holdundervisning med praktisk analyse af historiske kilder af forskellig art for at øve kildekritiske metoder (to timer). I det sidstnævnte kursus behandles også tilgange for tysk historie- og samfundsanalyse såsom nationalisme, migration etc.

Engelsk titel

ÅU TYS - German Language and Text (BASF/BATV) (fall 2021)

Sprog: Holdundervisning

Tysk historie: Holdundervisning, som inkluderer oplæg, gruppearbejde, diskussion. Til forberedelse gives mikroopgaver.

Tysk Sprog:

  • Hentschel, Elke & Harden, Theo (2014): Einführung in die germanistische Linguistik. Frankfurt am Main (alle Kapitel außer 6, 8 und 16) (i REX)

 

Tysk historie:

  • Som grundbog benyttes Anna Sandberg/Detlef Siegfried (udg.), Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag, Gyldendal samt Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. C.H. Beck, München. Desuden et kompendium med kildetekster.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • Forberedelse (anslået)
  • 361,5
  • Total
  • 409,5