Teater- og performancestudier: Produktion og kommunikation

Kursusindhold

Kurset i Produktion giver indsigt i begreber, teorier, metoder og praktiske færdigheder vedrørende organisation, planlægning og administration af en teater- eller anden kulturproduktion, således at den studerende selv kan anvende de opnåede kompetencer i praksis og forholde sig analytisk til andres praksis.

Den mundtlige eksamen, der kan aflægges som gruppeprøve, er baseret på en selvvalgt problemstilling, hvor man fx kan man gøre rede for et fiktivt teaterproduktionsforløb, der strækker sig fra idéfase og konceptudvikling til regnskab og fokuserer på de administrative og produktionsledelsesmæssige aspekter.

Der vil indgå et forløb, hvor kurset Fordybelsesemne og kurset Produktion bliver samlæst omkring specifikke tematikker i scenekunstfeltet.

Engelsk titel

Produktion

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning
12 timer i 7 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420