TS, Kultur og samfundsanalyse (E21)

Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er et teoretisk-analytisk introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen forfølger to dimensioner; den første dimension introducerer det tværkulturelle studiefelt gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; den anden dimension indkredser en række begreber som en tværkulturel analyse kan tænkes med. De teoretisk-analytiske tilgange sættes i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven, som skal bruges til den mundtlige eksamen. Pensum til eksamen er obligatorisk og udgøres af hele/dele af kursets læseplan.

Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som er på 1. semester på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Kultur- og samfundsanalyse (aktivitetskode HTÆK03451E)

Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner

Der udarbejdes kompendier til undervisningen. Den studerende opfordres til at læse Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider) eller Engelke, Matthew (2017): Think Like an Anthropologist. London: Penguin books, A Pelican Book inden studiestart.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 342,5
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 412,5