Aflyst TS, Tværkulturel innovation (E21)

Kursusindhold

Innovation handler om meget andet end at skabe nye idéer. I praksis indebærer innovation evnen til at handle i komplekse og dynamiske processer, hvor ambitioner, problemstillinger, kontekster, aktører, idéer og værdiskabelser kontinuerligt introduceres, genforhandles og ændres.

På dette kursus lærer du dels at udføre innovation i praksis og dels at kritisk reflektere over forestillinger og metoder, der knytter sig til innovation. Begge kompetencer er nødvendige at mestre, hvis du vil arbejde med at udvikle, indgå i eller lede innovationsprojekter i private eller offentlige organisationer.

Kurset behandler nyere teoretiske forståelser af og metodiske greb til innovationsprocesser, som diskuteres inden for en tværkulturel forståelsesramme.

På kurset skal du desuden i teams løse et konkret og virkeligt innovationsprojekt i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Til dette formål tilbydes projektteams et innovationsprogram, som hjælper med relevante metoder og strukturerede udfordringer i forhold til at løse projektet og indgå professionelt i eksterne samarbejder.

Du skal forvente at afsætte tid i løbet af hele semestret til feltstudier, interviews, prototyping og generelt teamsamarbejde og research-aktiviteter som led i projektarbejdet.

Innovationsprojektet indgår som empirisk materiale til kursets eksamen, som både består af en mundtlig fremlæggelse af innovationsprojektet til opdragsgiver og en fri skriftlig hjemmeopgave baseret på innovationsprojektet som analytisk objekt.

Engelsk titel

Cross-Cultural Innovaton

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i tværkulturelle studier 2019

 

Kurset henvender sig til alle studerende indskrevet på en KA uddannelse, som ønsker at forfølge et forløb i tværkulturel innovation enten som en integreret del af ens uddannelse (Tværkulturelle studier) eller som KA-tilvalg.

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Projektorienteret innovation (aktivitetskode HTÆK03501E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret specialiseret innovation i tværkulturelle studier A (aktivitetskode HTÆK13501E)
Projektorienteret specialiseret innovation i tværkulturelle studier B (aktivitetskode HTÆK13502E)

Casebaseret undervisning med forelæsninger, workshops, teamarbejde, felt-studier og interviewstudier.

Materialer til undervisningen vil blive gjort tilgængeligt i Absalon grupperummet.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Man skal være KA studerende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Praktisk mundtlig prøve
Eksamen består i en mundlig fremlæggelse til opdragsholder, og en fri skriftlig hjemmeopgave.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 337,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK0104EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se grupperum i Absalon
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-77696e6976776972446c7971326f7932686f)
Underviser

NN

Gemt den 01-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students