TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (F22)

Kursusindhold

Undervisningen kører ad tre spor.

 • Akademisk skrivning og projektstyring fokuserer på arbejdet med at få ideer gjort til projekter og på at styrke akademisk skrivning.
 • Faglighed i praksis fokuserer på det oversættelsesarbejde, der er knyttet til at relatere faglige kompetencer og opgaver i konkrete arbejdsrelaterede situationer.
 • Begrebsopmærksomhed beskæftiger sig med introduktion til og diskussion af analytiske tilgange til analyse af tværkulturelle problemstillinger.
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

 

Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (aktivitetskode HTÆK03471E)

KA 2019-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (aktivitetskode HTÆK03471E)

Forelæsninger, tekstdiskussioner, gruppearbejde og studenteroplæg

Tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Omfanget af undervisningen svarer til 4 timer om ugen, men nogle undervisningsgange kan være arrangeret som længerevarende seminarer.
Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 355,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5