TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E21)

Kursusindhold

Undervisningen kører ad tre spor.

 • Akademisk skrivning og projektstyring fokuserer på arbejdet med at få ideer gjort til projekter og på at styrke akademisk skrivning.
 • Faglighed i praksis fokuserer på det oversættelsesarbejde, der er knyttet til at relatere faglige kompetencer og opgaver i konkrete arbejdsrelaterede situationer.
 • Organisationsforståelse fokuserer på en gennemgang af analytiske tilgange til analyse af organisationer/virksomheder. Med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik (2001). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse og et korpus af artikler vil kurset introducere til en grundlæggende forståelse og analyse af organisationsdynamikker og lægge op til diskussion af relaterede tværkulturelle problemstillinger.
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (aktivitetskode HTÆK03471E)

Forelæsninger, tekstdiskussioner, gruppearbejde og studenteroplæg

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Omfanget af undervisningen svarer til 4 timer om ugen, men nogle undervisningsgange kan være arrangeret som længerevarende seminarer.
Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 355,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK0102EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-87797e7986877982547c8981427f8942787f)
Underviser

NN

Gemt den 07-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students