SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Sundhedskommunikation

Kursusindhold

På dette kursus ser vi, med afsæt i faktiske samtaler og kommunikation mellem sundhedsfaglige og patienter/pårørende på, hvilke interaktionelle forhandlinger og dilemmaer sundhedspersonale og patienter står i og hvilke kommunikative ressourcer de har til at løse dem.

 

Kurset giver en kort introduktion til danskernes sundhed og til sundhedskommunikation som internationalt felt. Som analysemetode trækkes særligt på den interaktionsanalytiske tradition med fokus på den institutionelle samtale, men andre teoretiske perspektiver på fx læge-patient samtale, forståelsesetablering og sundhedskommunikation vil også blive præsenteret. Kurset vil bestå af en vekselvirkning mellem sprogpsykologisk teori og metode og empiriske data, der gensidigt belyser hinanden.


Den studerende vil gennem kurset tilegne sig viden om sundhedskommunikation og sprogpsykologi, sådan at den studerende styrkes i færdigheder til at identificere og belyse spørgsmål om sproglig praksis, forståelse og forhandlinger i behandler-patient samtaler ud fra et sprogpsykologisk perspektiv. De kompetencer, deltageren styrkes i, vil også kunne bruges på anden professionel, målorienteret, institutionel og sundhedsfaglig kommunikation og til overalt at forholde sig til, hvad der sker, når mennesker kommunikerer med hinanden.

 

Det er en mulighed at anvende egen indsamlet empiri, f.eks. video- eller lydoptagelser, interview m.m. til eksamensbrug.

Engelsk titel

Health Communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange til sundhedskommunikation


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse sundhedskommunikative problemstillinger


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for praksis
 • vurdere, hvilke teorier og tilgange der bedst belyser relevante sundhedskommunikative problemstillinger sprogpsykologisk.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange ved sundhedskommunikation


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse sundhedskommunikative problemstillinger. 


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for praksis.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning suppleret med gruppearbejde og individuelle øvelser.

I forbindelse med den frie hjemmeopgave tilbydes individuel vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0010EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanna Falby Lindell   (15-6c716a63707063306e6b7066676e6e426a776f306d7730666d)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students