Spansk - Kommunikation og formidling med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed (Sprog 4)

Kursusindhold

Este módulo se compone de tres partes:

 • Pragmática: curso centrado en la teoría y análisis del uso de la lengua en su contexto sociocultural. Se compone de lecturas y discusión de teorías dentro de la tradición de la Pragmática. Mediante aproximaciones pragmáticas, se analizan corpus de interacciones orales auténticas en España y Latinoamérica.
 • Lengua interpersonal: práctica y reflexión, en base al curso de Pragmática, del uso del español en diferentes situaciones comunicativas de acuerdo con condicionantes socioculturales.
 • Competencia de lengua oral y escrita en español: práctica de presentaciones orales de tipo académico y elaboración de textos escritos en español, con atención a textos académicos y profesionales.
Engelsk titel

Spansk - Communication and Presentation (Sprog 4)

Clase con presentaciones teóricas y discusiones en pleno o en grupos

Textos teóricos, transcripciones de conversaciones reales, ejercicios de discusión sobre la teoría y el material empírico, ejercicios para la práctica oral y escrita. Todo el material está en intranet (Absalon).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve med opsyn.
Prøveform: Fri mundtlig prøve.
Omfang: 20 minutter. Der gives ingen forberedelse.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt
Eksaminationssprog: Spansk
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5