Aflyst ÅU SPA - Spansk grammatik og tekst (BASF/BATV) (forår 2022)

Kursusindhold

Dette fagelement består af forskellige kursusdele:

 • Fællesforelæsninger: Spansk grammatik og syntaktisk analyse
 • Anvendt grammatik – øvelser mhp. kommunikative kompetencer.
 • Anvendt grammatik – oversættelse
 • Skriveværksted
Engelsk titel

ÅU SPA - Spansk grammatik og tekst (BASF/BATV) (spring 2022)

Uddannelse

Spansk

Holdundervisning

 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Øvelser, oversættelser og andet materiale udleveret i forbindelse med undervisningen.
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5