Aflyst ÅU SPA - Spansk sprog og tekst (BASF/BATV) (efterår 2021)

Kursusindhold

Dette fagelement består af forskellige kursusdele:

 • Fællesforelæsninger: basal spansk sætningsanalyse, fonologi og fonetik mm.
 • Mundtligt sprog: anvendt fonetik, lytteforståelse og talefærdighed.
 • Elementær spansk grammatik: øvelser.
 • Oversættelse.
Engelsk titel

ÅU SPA - Spanish Language and Text (BASF/BATV) (fall 2021)

Uddannelse

Spansk

Holdundervisning

 • Jan Mogensen, Grammatik (on-line)
 • Antonio Quilis, Principios de fonología y fonética españolas
 • Jørgen Jensen, elementær spansk fonetik (1993), revideret 2017.
 • Materiale udleveret i undervisningen.
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5