REL, Religionssociologisk specialisering A: Kvantitativ metode (F22)

Kursusindhold

Kurset sigter på at indføre i kvantitativ metode således at deltagerne vil kunne forberede og gennemføre en indsamling af survey og efterfølgende behandle data til præsentation.

Det sker gennem en række øvelser i den danske indsamling af Den Internationale Værdiundersøgelse (1981, 1990, 1999, 2008 og 2017) hvor vi vil arbejde med langsgående undersøgelser af tidserien set i forhold til nogle af de sociologiske teorier der har været sat i spil i fortolkningen af datasættet. Fokus vil være frivilligt arbejde, social sammenhængskraft og religion. Tre temaer der kan undersøges enkeltvis eller i nogle tilfælde kan ses i relation til hinanden.

Øvelseslektionerne vil veksle med indføring i relevante teorier som forskere har anvendt til at belyse frivilligt arbejde, social sammenhængskraft og religion. Det drejer sig både om forskere der har arbejdet med og rapporteret om det danske datasæt og internationale forskere der har arbejdet med værdiundersøgelsen eller andre survey.

Øvelserne vil foregå i programmet IBM SPSS (som kan nedtages fra universitets hjemmeside).

Kurset vil, ligesom Bryman og Cramer bestræber sig for, søge at indføre i statistisk analyse uden brug af matematiske formler, men med fokus på hvordan man udvælger relevante variable/spørgsmål til sin analyse og sidenhen analyserer dem til et niveau hvor de kan præsenteres fagligt. Det drejer sig på kurset om universitetsopgaver og specialer, men sigter selvfølgelig videre på en kompetence til forsvarlig rapportering i erhvervs- eller forskningsmæssig sammenhæng.

 

Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion A: Quantitative method

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering (aktivitetskode HRVK03201E)

KA 2019-tilvalgsordning
Religionssociologisk specialisering (aktivitetskode HRVK13201E)
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

 

Undervisningen i de teoretiske temaer vil blive gennemført således at nogle lektioner er fokuserer på teorier andre på øvelser og endelig afholdes der i løbet af semesteret tre workathons (lørdage) med sigte på første introduktion til IBM SPSS, operationalisering og tilgang til egne opgaver.

Survey metoder vil bliv introduceret ud fra

Morten Frederiksen, Peter Gundelach & Rikke Skovsted Nielsen (red.) 2017. Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse, København Hans Reitzels Forlag.

Tilgangen i IBM SPSS vil følge

Alan Bryman & Duncan Cramer 2011. Quantitative Data Analysis with IBM SPSS 17, 18, 19 (eller senere udvave), London & New York: Routledge.

For at opnå specialiseringen 'Religionshistorie' eller 'Religionssociologi' skal den studerende aflægge eksamen inden for den givne specialisering på alle tre moduler (Religionsvidenskabelig specialisering A, B og C) i alt 45 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5