REL, Religiøs praksis: fællesskab, forandring og konflikt (F22)

Kursusindhold

Kurset indeholder to parallelle spor:

Muslimsk religiøs praksis. Ritualer, livsstil og fællesskaber 

Kurset omhandler muslimsk religiøs praksis i hverdagen og under de store højtider. Materialet kommer både fra Danmark og fra muslimske miljøer rundt om i verden. Vi vil gå på en række studiebesøg, øve færdigheder i at dokumentere ritualer og andre praksisser samt diskutere forskellige analytiske og teoretiske perspektiver på religiøse handlinger. Derudover vil vi behandle spørgsmål om livsstil, mode og populærkultur.

Religionsskifte i Romerriget og i Norden

I løbet af det 4. århundrede blev kristendom den toneangivende religion i Romerriget. I 10. århundrede blev Norden gjort kristen. I kurset bliver de to religionsskifter belyst både i forhold til mission, institutionelle forandringer og beretninger om individuelle konversioner. Vi vil se i hvor høj grad teorier om religiøs forandring og konversion kan opklare nogle af de spørgsmål som det historiske materiale rejser.

Engelsk titel

Religious practice: community, change and conflict

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00091E)

BA 2019-ordning

Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Forelæsninger, diskussioner, øvelser, vejledning

Ifølge hver studieordning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRVB0106FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Warmind   (7-8a7485807c8177537b8880417e8841777e)
 • Catharina Raudvere   (8-867589788a798679547c8981427f8942787f)
Underviser

Catharina Raudvere, raudvere@hum.ku.dk; Morten Warmind, warmind@hum.ku.dk

Gemt den 19-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students