ØST, Propædeutik B Russisk (F22)

Kursusindhold

Den studerende skal til eksamen kunne

 • oplæse kendt skriftligt materiale på russisk med korrekt udtale

 • oversætte ikke på forhånd kendt skriftligt russisksproget materiale til dansk

 • redegøre på dansk for morfologi og syntaks i skriftligt russisksproget materiale

 • indgå i en enkel dialog på russisk ud fra russisksproget materiale og med en udtale, der ikke er kommunikationsforstyrrende

 • Disse faglige mål opnås gennem holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, skriftlige opgaver samt grammatisk analyse og evt. sproglaboratorieøvelser og gruppearbejde.
Engelsk titel

Russian Propaedeutics B

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Propædeutik B (aktivitetskode  HRUÆ00061E)

Holdundervisning i form af gennemgang af det russiske sprogs grundlæggende grammatik med øvelser og samtale på russisk ud fra enkle russisksprogede tekster.

Oplyses i forbindelse med undervisningen

Kurset henvender sig til dem, der ikke kan russisk i forvejen, eller som ikke kan dokumentere russiskkundskaber, svarende til gymnasiets A-niveau.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • Total
 • 412,5