RET, Argumentation

Kursusindhold

I dette kursus arbejder vi med retorisk argumentationslære og med både praktisk og videnskabelig argumentation. Vi skal analysere, vurdere og producere overbevisende argumentation i forskellige genrer.

Engelsk titel

Practical and academic argumentation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations indhold, struktur og funktion samt formater og normer for debat og andre typer dialog.
 • den retoriske traditions bidrag til argumentationslære, herunder argumentmodeller.
 • forskellige traditioner inden for retorisk argumentationslære og vurderingskriterier.
 • retorisk argumentationslære i forhold til andre argumentationsteorier.
 • videnskabelig argumentation.

 

Færdigheder i at

 • beherske grundlæggende fagterminologi inden for retorisk argumentationslære.
 • analysere argumenter og sammenhængende argumentation i skriftlige, mundtlige tekster og multimodale tekster.
 • vurdere argumentation i en konkret kommunikationssituation
 • producere overbevisende argumentation i skrift og tale.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.
 •  

  Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk reflekterende til arbejdet med argumenterende kommunikation.
 • løse mangeartede og komplekse kommunikationsopgaver i studie- og arbejdssammenhænge med blik for argumentationens rolle i samspillet med andre kommunikationsaspekter.
 • kunne gennemskue argumentation i akademiske tekster
 • samarbejde med andre om løsningen af konkrete arbejdsopgaver, herunder give konstruktiv feedback

Forelæsninger, gruppearbejde og holdundervisning med diskussion ud fra underviser- og studenteroplæg. Der veksles mellem teorigennemgang og analyseøvelser, og der indgår mundtlige og skriftlige øvelser, hvor de studerende træner deres egne argumentationsfærdigheder og kunsten at give peerfeedback.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB01131U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Roer   (4-827f75825078857d3e7b853e747b)
Underviser

Hanne Roer

Gemt den 27-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students