Portugisisk og brasilianske studier - Analyse og formidling af aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at analysere aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden 
 • at indsamle oplysninger og formidle nyheder om aktuelle emner og begivenheder
 • at formulere sig skriftligt og mundtligt på en klar, professionel og velstruktureret måde 
 • at analysere, hvilke ideologier der er på spil i forskellige typer tekster, og forklare relationen mellem ideologi og sprogbrug
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Analysis and Communication of Current Events in the Portuguese-Speaking World

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveform: Portfolio.

2 skriftlige øvelser (2,5 sider hver én): vægtes ¼. Mundtligt oplæg med abstract (1 side), 20 minutters mundtligt oplæg med ppt-slides og 10 minutter respons fra holdet: vægtes ¼. Fri hjemmeopgave (11-15 sider): vægtes 1/2.

Afleveringsfrist 9. januar 2020
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5