PÆD, Anvendelse af pædagogisk videnskab.

Kursusindhold

I undervisningen introduceres til de forskellige måder, pædagogisk viden fremkommer, cirkulerer og anvendes på, samt nogle af de problemstillinger, dette kan give anledning til. Undervisningen understøtter de studerendes selvstændigt arbejde med at kunne prioritere relevante faglige problemstillinger, belyse og analysere dem.

 

 

Engelsk titel

Educational Knowledge in Use.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • hvilke forhold der tages i betragtning når forskningsbaseret viden inden for det pædagogisk område anvendes under hensyntagen til forskellige omstændigheder, områder og målgrupper.

 

Færdigheder i at

 • undersøge og analysere betingelser, indhold og form for anvendelse i relation til et praksisorienteret spektrum af pædagogisk forskning om fx organisations- og pædagogikudvikling, curriculumudvikling og pædagogisk evaluering.

 

Kompetencer i at

 • vurdere komplekse arbejds- og udviklingssituationer i forbindelse med konkret, lokal produktion af viden inden for de pædagogiske og tilgrænsende fagområder
 • på et videnskabeligt pædagogisk grundlag reflektere over faglige problemstillinger, nye perspektiver og muligheder til både fagfæller og ikke-specialister.

Holdundervisning med underviseroplæg og gruppediskussioner. Der indgår opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes skriftlige arbejder. Eksaminanden kan indgå i pædagogiske sammenhænge med en eller flere af grupperne: fagfæller, professionelle eller ikke-specialister, hvor der kan gøres erfaringer med konkret, lokal skabelse og/eller formidling af viden. Erfaringer herfra beskrives og analyseres i form af 2 mindre skriftlige arbejder. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en begrundet og afgrænset relevant faglig problematik til hjemmeopgaven.

Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5