Specialeseminar, Pædagogik, EFTERÅR

Kursusindhold

Specialeseminarets formål er at understøtte studerendes processuelle specialearbejde i en kollektiv ramme. Seminarets indhold organiseres primært med udgangspunkt i de studerendes egne arbejder og understøttes sekundært af oplæg fra underviser og fælles tekstlæsning.

 

Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik.

Sparring i grupper eller plenum, oplæg fra underviser og fælles diskussioner. Den studerende arbejder individuelt eller i grupper med et projekt under vejledning af en eksamensberettiget underviser.

Kursets materiale er primært studerendes egne foreløbige skriftlige produktioner samt fælles tekster vedr. følgende emner, der tones qua de projekter, der bliver repræsenteret på seminaret: specialets fokus og genstandsfelt, positionering af specialet i pædagogikkens forskningsfelt, metodologiske overvejelser, og analyse og fortolkningsarbejde

Seminaret erstatter ikke, men supplerer den vejledning studerende får fra sin projekt-vejleder.
Seminaret udbydes to gange årligt.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 18
  • Total
  • 18

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆK03633U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
;
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Karen Borgnakke   (6-6f6576697266446c7971326f7932686f)
Underviser

Karen Borgnakke

Gemt den 23-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students