PÆD, Psykologiske temaer i pædagogik.

Kursusindhold

I pædagogiske temaer i psykologien beskæftiger vi os med centrale studier og teorier om udvikling, læring og subjektdannelse hos børn, unge og voksne, herunder forhold som deltagelse, socialisering og identitetsdannelse samt de centrale teorier og studiers relation til deres historiske, institutionelle og samfundsmæssige kontekst.  Vi udforsker hvordan pædagogikkens og psykologiens genstandsfelter relaterer sig til hinanden, herunder hvordan psykologiske vidensformer har haft betydning for og i pædagogik og uddannelse.

Engelsk titel

Psychological Themes in Education.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

  • psykologiske studier af og teorier om udvikling, læring og subjektdannelse med særligt henblik på disse forståelsers anvendelse og betydning for pædagogik i et historisk, institutionelt og/eller samfundsmæssigt perspektiv.

 

Færdigheder i at

  • analysere og kritisk diskutere effekter af psykologiske tankeformer i pædagogik.

 

Kompetencer i at

undersøge og formidle analyse af selvvalgte problemstillinger inden for modulets fagområde.

Der veksles mellem holdundervisning, forelæsning og gruppearbejde. Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en begrundet og afgrænset relevant faglig problematik til hjemmeopgaven.

Modulet udbydes også som bachelortilvalg og samundervises med grundfagsstuderende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5