PÆD, Didaktik og curriculumsociologi

Kursusindhold

I Didaktik og curriculumsociologi skal vi beskæftige os med didaktiske teorier, begreber og analyser  og disses relationer til curriculumsociologiske traditioner. Centrale problemstillinger knyttet til undervisning udfoldes, herunder forhold mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og form, mål og midler, undervisningsplanlægning og -evaluering. Gennem forskellige cases, teoretiske og empiriske analyser vil vi derudover behandle temaer og begreber om didaktisk professionalisme, dannelse, socialisering og læring i et bredere uddannelsespolitisk og samfundsfagligt perspektiv.

 

 

Engelsk titel

Didactics and Curriculum Sociology.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogiske retninger og teorier, der beskæftiger sig med undervisningens problematikker i relation til didaktiske og curriculumsociologiske traditioner.

   

Færdigheder i at

 • analysere relationer mellem undervisningens indhold, form og målgruppe samt analyse af anvendte undervisnings- og læringsmidler og deres didaktiske eller curriculumsociologiske begrundelse.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge
 •  

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge

Der veksles mellem oplæg og arbejde i plenum, workshops, studenteroplæg samt andre former for gruppearbejde og peer review i forbindelse med kursets skriftlige arbejde.

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5