PÆD, Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode

Kursusindhold

I pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode vil beskæftige os med at identificere væsentlige videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder samt deres betydning for pædagogik som videnskab. Derudover vil vi arbejde på at vurdere og diskutere, hvordan videnskabsteori er relateret til forskningsmetode og forskningsetik. Endelig vil vi beskæftige os med videnskabens samfundsmæssige betingelser.

Engelsk titel

Philosophy of Science and Research Methods in Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen på Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende antagelser i væsentlige videnskabsteoretiske positioner ud fra deres betydning for pædagogik som videnskab
 • sammenhængen mellem videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder.

 

Færdigheder i at

 • anvende viden om videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder til at diskutere og vurdere konkrete forskningsprojekter.

   

Kompetencer i at

forholde sig til etiske og samfundsmæssige spørgsmål i forbindelse med forskningspraksis alment og konkret, herunder forskerens rolle og forskningens forhold til det pædagogiske praksisfelt.

Forelæsninger samt holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i gruppediskussioner, workshops og studenteroplæg. Der gives vejledning til valg af materiale til den fri mundtlig prøve.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5