OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Kursusindhold

Kurset omhandler Ciceros politiske filosofi og vi læser uddrag på originalsprog fra primært De officiis, men også fra De re publica og De legibus.

Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Uddannelse

Latin

Klassisk Græsk

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: filosofi til prøven i Græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk græsk samt til prøven i Græsk filosofi og retorik på BA-sidefaget i Klassisk græsk.

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøven i Romers filosofi og retorik på BA-sidefaget i Latin.

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Antik filosofi, retorik og talekunst på KA-sidefaget i Oldtidskundskab.

Kurset forbereder til prøven i Antik filosofi på bachelortilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab.

 

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg

En liste over kursuslitteratur rundsendes inden semesterstart.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0