OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Kursusindhold

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi.

Vladimir Zuckerman underviser kursets første halvdel om græsk poesi, og Kristoffer Maribo underviser kursets sidste halvdel om romersk poesi.

Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi, BA-niveau

Græsk poesi, KA-sidefag

Latinsk poesi, BA-niveau

Latinsk poesi, KA-sidedag

Antik poesi, KA-sidefag

Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.

Grundbøger:

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).

BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0