OLD/KL.GR./LAT Antik Historieskrivning

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger om græsk og romersk historie samt af læsning af antikke historikere (samt evt. andre kilder) i oversættelse. En semesterplan lægges ud i Absalon ultimo august.

Engelsk titel

Classical Historiography

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin og Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018/19-ordningen.

Kurset forbereder til følgende prøve:

Antik historieskrivning - Oldtidskundskab

Græsk historie og historieskrivning (de studerende skal også følge græsk tekstlæsning, som ligger torsdag kl. 13-16.)

Græsk historieskrivning og talekunst (BA-sidefag i Klassisk Græsk) (de studerende skal også følge græsk tekstlæsning, som ligger torsdag kl. 13-16.)

Romersk historie og historieskrivning (de studerende skal også følge latinsk tekstlæsning, som ligger tirsdag kl. 12-15)

Latinsk historieskrivning og talekunst (BA-sidefag i Latin) (de studerende skal også følge latinsk tekstlæsning, som ligger tirsdag kl. 12-15)

 

 

Holdundervisning og forelæsninger

De grundbøger, der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Græsk historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Latinsk historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0