Musikvidenskab: Kulturorganisering og -ledelse

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende kompetencer til at arbejde med problemstillinger i kulturorganisering og –ledelse under inddragelse af relevante teorier og metoder. Der vil blive fokus på centrale problemstillinger vedrørende organisering og ledelse af kulturprojekter og kulturinstitutioner, som for eksempel teaterhuse, alternative scener, spillesteder, festivaler, og lignede, relevant organisationsteori, teorier om kulturledelse, samt relevante redskaber og metoder til institutionsledelse. Kurset vil, i arbejdet med konkrete problemstillinger i kulturorganisation og ledelse, arbejde med ledelsesstrategier for potentielle kunstneriske og kulturelle projekter.

Engelsk titel

Musicology: Cultural Organization and Management

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning og workshops, hvor de studerende arbejder aktivt med stoffet, individuelt og i grupper.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 308
  • Eksamensforberedelse
  • 84
  • Total
  • 420