Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Hørelære/Brugsklaver/Soloklaver

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Hørelære

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på højt niveau: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning (tonal, modal, fri- og atonal), romantisk og modal harmonik samt jazzharmonik i form af auditiv harmonisk analyse, visuel becifringsanalyse, imitation, improvisation samt transskription

Brugsklaver

Der arbejdes med praktisk-musikalske færdigheder på højt niveau: Gehørsharmonisering af enkle melodier, becifrings- og kadencespil med højtopbyggede akkorder, node- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

Klaver:

Der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og herfra arbejdes der under overskriften "Musikalitet og teknisk overskud" med discipliner som supporterer musikledelse: læsning/omsætning af nodebillede o. lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

 

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

- Hørelære: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier

- Brugsklaver: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.

- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til undervisningsforløbet i Hørelære/​Brugsklaver/​Soloklaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 42
  • Total
  • 42