Musikvidenskab: Musik, kulturer, fællesskaber - Global populærmusik

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og relatere den til flere konkrete problemstillinger af musikantropologisk, kulturteoretisk, og musiksociologisk art. I løbet af kursuset vil der blive givet eksempler på grundige undersøgelser af musikvidenskabelige emner, ligesom der inddrages relevante metodiske-teoretiske tilgange, som tager udgangspunkt i selvstændige arbejder med problemstillinger indenfor det udbudte kursusforløb.

 

I foråret 2022 vil kursusudbuddet omkredse musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til musikkens rolle i etablering af fællesskaber. Vi undersøger blandt andet hvad et musikalsk fællesskab kan siges at være, hvordan fællesskaber forhandles, relationer mellem individ og fællesskab i forhold til musikalske kulturer, til musikalske scener som indlejrede i kulturer, og til hvordan musik bliver en aktivitet som på en og samme tid opretter, opretholder, og udvikler fællesskaber.

 

 

Engelsk titel

Musicology: Music, Culture, Community

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen i Musik, kultur, fællesskaber er 2x2 timer pr. uge.
1 forløb med Annemette Kirkegaard og 1 forløb med Elise Ligaard.
Studerende, som er indskrevet på 2020-ordningen skal tilmeldes begge forløb.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Se studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420