Musikvidenskab: Musik, kulturer, fællesskaber: Pop: passion og aversion

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og relatere den til flere konkrete problemstillinger af musikantropologisk, kulturteoretisk, og musiksociologisk art. I løbet af kursuset vil der blive givet eksempler på grundige undersøgelser af musikvidenskabelige emner, ligesom der inddrages relevante metodiske-teoretiske tilgange, som tager udgangspunkt i selvstændige arbejder med problemstillinger indenfor det udbudte kursusforløb.

 

I foråret 2022 vil kursusudbuddet omkredse musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til musikkens rolle i etablering af fællesskaber. Vi undersøger blandt andet hvad et musikalsk fællesskab kan siges at være, hvordan fællesskaber forhandles, relationer mellem individ og fællesskab i forhold til musikalske kulturer, til musikalske scener som indlejrede i kulturer, og til hvordan musik bliver en aktivitet som på en og samme tid opretter, opretholder, og udvikler fællesskaber.

 

 

Engelsk titel

Musicology: Music, Culture, Community

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen i Musik, kultur, fællesskaber er 2x2 timer pr. uge.
1 forløb med Annemette Kirkegaard (Global populærmusik) og 1 forløb med Elise Ligaard.
Studerende, som er indskrevet på 2020-ordningen skal tilmeldes begge forløb.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Se studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 140
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210