Musikvidenskab: Musik, historiografi, æstetik

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og arbejde med konkrete problemstillinger af historiografisk og æstetisk art.

 

I kursusforløbet præsenteres eksempler på undersøgelser med forskellige af metodisk-teoretiske tilgange som giver udgangspunkt for selvstændigt arbejde med problemstillinger indenfor det udbudte kursus’ emneområde.

Engelsk titel

Musicology: Music, Historiography, Aesthetics

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen er en blanding af fx seminarer, forelæsninger samt solo- og gruppevejledning.

Musik, historiografi, æstetik er udbudt som 2 forløb, da studerende på 2008 og 2019-ordn. kan nøjes med at følge ét forløb. Studerende på 2020-ordn. skal følge begge forløb i Musik, historiografi, æstetik.

Kurset udbydes til Musikvidenskabeligt emne 1 og 2, Frit emne A, B, C på KA 2008 og 2019-ordn., til Musik, historiografi, æstetik på KA 2020-ordn., til Frit emne på Enkeltstående KA-tilvalg på 2019-ordn.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform og ECTS vægt er afhængig af den studieordning, du følger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 140
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210