Musikvidenskab: Musikvidenskab, æstetik og kulturteori (2 hold)

Kursusindhold

Kurset vil præsentere en række problemstillinger knyttet til møder mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori. I forelæsninger og seminarer vil teoretiske og metodiske dimensioner i relation til disse møder blive behandlet og diskuteret.

I stedet for at præsentere en bred oversigt af de mange perspektiver, som kan være omfattet studieelementets titel, sigter vi mod at fokusere på nogle udvalgte dimensioner som belyses fra flere positioner, for derigennem samtidig at diskutere konsekvenserne af teoretiske og metodologiske valg.

Blandt de emner, som vi vil belyse er forhold mellem musik og identitet, filosofiske perspektiver, æstetik, lytning og sansning.

 

Engelsk titel

Musicology: Musicology, Aesthetics, and Cultural Theory

Uddannelse

Musikvidenskab

Forelæsninger og seminarer

Kurset er obligatorisk for alle BA-grundfagsstuderende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420