Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med performance og produktion: Emne 1; Traditionsmusik i nutidigt perspektiv.

Kursusindhold

Gennem studier af musikalske forandringsprocesser og teoretiske undersøgelser af fænomener og begreber som tradition, kulturarv og historie, vil der i vekselvirkning mellem forelæsninger, seminarer, workshops og musikalsk praksis, bliver arbejdet med analysen af de mange musikformer, der forener et nutidigt klangligt perspektiv med tidligere tiders musik.

 

Eksempler kan være modernisering af ældre musik gennem digitale og elektroniske versioneringer, jazzens variationer over folkemusik, sangeres nutidige fortolkning af ældre genrer som for eksempel det, der i genreorganisationen Tempi’s forståelse kaldes ’Roots musik.’

 

Kurset vil arbejde med både forståelse og fortolkninger af nutidige forvaltninger af musik, som har et folkeligt og populært udgangspunkt og vi vil besøge relevante institutioner.

Engelsk titel

Musicological Topic with Performance and Production

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen foregår som en afveksling mellem forelæsninger, projektarbejde og praktisk undervisning i performance og/eller produktion.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420