Musikvidenskabeligt emne med analyse: “Komponistens værksted - teori versus praksis."

Kursusindhold

Kurset vil introducere til forskellige måder at studere, hvordan bl.a. Bach, Mozart og Beethoven komponerede deres musik. Der er mange forestillinger om, at de komponerede deres værker i hovedet, isoleret i deres arbejdsværelser, gennem guddommelig inspiration. Musikforskningen har gennem de seneste årtier stillet kritiske spørgsmål til 'den kreative proces', og i forlængelse heraf vil vi på kurset undersøge forskellige indfaldsvinkler til at studere komponisternes fremgangsmåder og dermed åbne for nye perspektiver til at forstå musikværkerne.

Kurset består af to integrerede forløb, et musikhistorisk og et musikteoretisk/analytisk. De to forløb er koordineret på den måde, at vi vil arbejde samtidig med udvalgte værker, som dermed belyses fra forskellige vinkler.

Kursets musikteoretiske del vil fokusere på to hovedlinjer: 1) Barokkens praktisk funderede teori hvor generalbas, partimento og kontrapunkt er væsentlige elementer 2) Den modsatte vinkel: Schenkers praksisfjerne teori om hvorledes (den gode musiks) komponister egentlig arbejdede. Derudover vil andre vinkler såsom forholdet mellem Ph. Rameau som komponist og teoretiker, og endelig inddrages efter behov diverse analytiske teknikker, der kan perspektivere musikhistoriedelen.

På kursets musikhistoriske forløb vil vi sammen gennemgå forskellige studier, der kombinerer kildenære tolkninger med musikalsk analyse og sætter musikken i relation til æstetiske og historisk-kontekstuelle rammer. Kurset vil gøre den studerende i stand til at forholde sig til, hvad komponisternes efterladte arbejdspapirer og nodemanuskripter kan fortælle om kompositionsprocessen, og vi vil betragte musikken og dens tilblivelse i en bred historisk kontekst, der kan vise, hvordan det at komponere ikke var et enmandsprojekt, men en 'kreativ praksis', hvor komponisten var afhængig af og lod sig på virke af sin omverden.

 

Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen består af to integrerede emneforløb, hvoraf det ene har analytisk fokus. I analyseundervisningen arbejdes der med løbende opgaveløsning.
Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00681U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Undervisningstidspunkter kommer meget snart...
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Svend Hvidtfelt Nielsen   (6-736d71363937436b7870316e7831676e)
 • Bjarke Moe   (8-676f6677706a7274456d7a7233707a336970)
Underviser

Bjarke Moe og Svend Hvidtfelt Nielsen

Gemt den 25-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students