Musikvidenskab: Analyse og satslære 1

Kursusindhold

Undervisningen består af holdundervisning, hvor der i starten arbejdes intensivt med introduktion af musikalske grundbegreber. I holdundervisningen indgår løbende arbejde med satsanalyse, herunder bundne skriveøvelser.

Der arbejdes med

- relevant musikalsk terminologi, analytiske symboler og nodelæsning

- nodebilleder fra et bredt repertoire, herunder sammenhænge mellem satsbillede og klanglig realisering

- forskellige tilgange til analyse af musik samt valg af analysemetode

- kortere analyseøvelser ud fra et defineret oplæg

Engelsk titel

Musicology: Music Analyses and Harmony 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen foregår som holdundervisning i et parallelt forløb mellem analyse og satslære, hvor der indgår øvelser og hjemmeopgaver.

Du skal have bestået Adgangsprøven på Musikvidenskab samt førsteårsprøven for at kunne følge BA sidefag på på Musikvidenskab.

Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Se studieordningerne:
BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf eller BA sidefag 2020: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Både analyse og satslæreforløbet skal være bestået for eksamen bliver bedømt bestået.

Analyse og satslære 1 er delt op i to undervisningsforløb.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamen
  • 28
  • Total
  • 140