Musikvidenskab: Populærmusikstudier

Kursusindhold

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning. På seminarerne arbejder de studerende aktivt og selvstændigt med stoffet.

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier; færdigheder i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier; kompetencer i at opnå indsigt i, diskutere og formidle viden om populærmusik og musikalsk antropologi på akademisk niveau.

Engelsk titel

Musicology: Popular Music Studies

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarundervisning.

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.
Du kan kun følge dette fag som KA-sidefag eller KA-tilvalg, hvis du ikke allerede har fulgt og aflagt eksamen i dette fag på BA-niveau.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Eksamen aflægges som en samlet eksamen i undervisningsforløbene i Populærmusikstudier og musikalsk antropologi.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Seminar
 • 14
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210