Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 2: Soloklaver

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i seks parallelle forløb med undervisning i henholdsvis korledelse, sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Klaver

Der arbejdes videre på højere niveau med discipliner, som supporterer musikledelse: læsning/omsætning af nodebillede o.lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

Engelsk titel

Musicologi: Music Instruction and Auxiliary Subjects 2

Uddannelse

Musikvidenskab

- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser

Klaver:

Udleverede enkeltsatser udvalgt efter den enkelte studerendes behov

Eksamen i Musikledelse med hjælpediscipliner 2 er knyttet til modulet i Hørelære, 15 ECTS. Derfor står dette modul til 0 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • musikalske indstuderingsforløb og praktisk musikdidaktik.
 • brugen af stemme og klaver i musikpædagogiske sammenhænge

 

Færdigheder i at

 • gehørsharmonisere en enkel melodi på klaver og foretage auditive harmoniske analyser
 • akkompagnere sangere eller instrumentalister på klaver ud fra forskellige forlæg og transponere kadencer indeholdende vanskelige grooves.
 • lede et prøveforløb med henholdsvis en korsats og et sammenspils-nummer med musikalsk udtryk og adækvat teknik og værktøjer, således at det fører frem til en gennemsyngning/​gennemspilning, der vidner om forbedringer i korets fremførelse/​sammenspillet i forhold til udgangspunktet ved prøvens start.
 • beherske solistiske vokale og pianistiske teknikker på et niveau, der er funktionelt tilfredsstillende i forhold til forskellige formidlings- undervisnings- og musikledelsessituationer.

 

Kompetencer til at

 • varetage funktionen som leder af et prøveforløb for kor og sammenspilshold på en tilfredsstillende måde
 • arbejde kreativt på tværs af genrer og ensembletyper

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Total
 • 6

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVA04504U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Undervisningstidspunkt aftales individuelt med underviser
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristian Rasmussen   (5-7c837a83725179867e3f7c863f757c)
 • Erik Skjoldan   (6-7f8a784b4349527a877f407d8740767d)
 • Marie Louise Nitschky Schmidt   (4-7e7984835078857d3e7b853e747b)
 • Susanne Clod Pedersen   (4-737c7f745078857d3e7b853e747b)
 • Nenia Zenana   (7-818d7881748174537b8880417e8841777e)
Underviser

Marie Louise Nitschky Schmidt, Susanne C. Poulsen, Erik Skjoldan, Kristian Rasmussen, Nenia Zenana

Gemt den 28-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students