MIN, Hadets anatomi (E21)

Kursusindhold

“Uanset hvor dansk jeg gør mig, er jeg stadig brun og født i Iran. Hadet er rettet mod omstændigheder, jeg intet kan stille op imod. Kun skjule eller leve med”. Således skrev Nillou Z. Johannsen sidste år i Politiken, og der er ingen tvivl om, at dette at være lagt for had er en genkendelig minoritetserfaring. Formålet med dette kursus er at kvalificere vores forståelse af had i et minoritetsperspektiv. Det drejer sig om, hvad det vil sige at blive eller være udsat for forskellige former for gruppehad (racistisk, misogynistisk, etnisk mv), men også om de problemer, der hæfter ved forskellige akademiske, retlige og politiske forsøg på at begribe eller håndtere hadet (fra Hate Studies og strafskærpelsesparagraffer til konfliktråd og no platforming aktivisme mv.). Mennesker der udsættes for hadefulde overgreb, reagerer på mange forskellige måder, til tider også med had. Det rejser svære etiske spørgsmål om, hvorvidt alt had er af det onde, om hadet uanset form og begrundelse er forkasteligt, om forholdet mellem had og dehumanisering, tilgivelse mv.

Engelsk titel

Anatomy of Hatred

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA-tilvalg 2019-studieordning
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13091E)

Som eksamensform kan du vælge mellem 1) en mundtlig prøve baseret på en synopsis (1A & 1B) eller 2) en fri skriftlig hjemmeopgave (16-20 sider) (2A & 2B). Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Seminar, forelæsning, workshop, studenter-research præsentationer, gruppe-øvelser og fælles diskussion. I den grad det er gavnligt og muligt kan eksterne aktører blive besøgt eller inviteret ind i undervisningen. Undervisningen understøtter udfærdigelsen af en selvstændig opgave om et afgrænset emne indenfor det overordnede felt.

Elektronisk kompendium. Materialet vil dels udgøres af akademiske studier af had og reaktioner herpå, dels af mere erfaringsbaserede vidnesbyrd og refleksioner, litteratur, dokumentarfilm mv. Herudover vil vi løbende arbejde ud fra og med konkrete eksempler, kampagner, lovgivning, dokumentarfilm mv.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen: Mundtlig med synopsis (1A & 1B) eller fri hjemmeopgave (16-20 pages) (2A & 2B). Se eksamenskrav i studieordningen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0102EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Brudholm   (8-68787b6a6e757273466e7b7334717b346a71)
Underviser

Thomas Brudholm, brudholm@hum.ku.dk
NN

Gemt den 15-02-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students