Aflyst MIN, Ytringsetik og minoritetspolitik (F22)

Kursusindhold

Vi lever i en tid med vedvarende debatter om, hvem der må eller bør ytre sig (eller ikke ytre sig) om hvad eller hvem og hvorfor. Det drejer sig ikke blot om en lang debat om kriminaliseringen af hadefulde ytringer, men f.eks. også om offentlige vidnesbyrd om personlige overgreb, om forskellige former for aktivisme (heckling, no platforming og cancel culture) og om retningslinjer for håndtering af ytringer, der opfattes som krænkende. Det drejer sig ikke blot om, hvad folk har ret til at ytre sig om, men også om en pligt til at sige fra eller råbe op. Det drejer sig ikke kun om, hvad vi har lov til, men også om idealer og forventninger om sensitivitet, omtanke, empati, solidaritet mv. Den offentlige debat om sagen er ofte polariserende og overfladisk. Der er brug for åbne, kritiske og akademisk velfunderede studier og overvejelser over det, man kan kalde ytringsetik. Formålet med kurset er at åbne et rum for sådanne studier af de etiske spørgsmål, der kommer på spil i feltet. Fokus vil ligge på ytringer i spændingsfeltet mellem minoritet og majoritet, og studerende er velkomne til at bruge de metoder og discipliner, som de kommer til kurset med. Det er f.eks. både muligt at lave en empirisk undersøgelse af dele af debatten og at lave en analyse af et centralt begreb eller en normativ problemstilling. Formålet er at understøtte udviklingen af akademiske bidrag, der kan kvalificere debatterne i feltet, og der er brug for bidrag for mange fag og discipliner.

Engelsk titel

Ethics of expression and minority politics

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i minoritetsstudier 2019

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora. Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSK13091E)

Seminar, forelæsning, workshop, studenter-research præsentationer, gruppe-øvelser og fælles diskussion af ytringsetiske spørgsmål. I den grad det er gavnligt og muligt kan eksterne aktører blive besøgt eller inviteret ind i undervisningen. Undervisningen understøtter udfærdigelsen af en selvstændig opgave om et afgrænset emne indenfor det overordnede felt.

Der vil blive udfærdiget elektronisk kompendium til kurset.

Der er mange tekster på engelsk

Kurset henvender sig til alle med interesse for udforskningen af ytringsetiske problemstillinger. Idet eksamen tager form af en individuel selvstændig opgave er fokus meget fleksibelt. Man kan fuldføre kurset med en teoretisk diskuterende opgave såvel som med en empirisk undersøgelse. Tilvalget kan dyrkes i egen ret, men kan også integreres substantielt med dit grundfags metoder og fokus. Kurset henvender sig i særlig grad til studerende, der ønsker at deltage i en fælles udforskning, og som søger en tæt og frugtbar relation mellem forskning og undervisning samt universitet og samfund.

Der er desværre kun 50 pladser på Ytringsetikholdet, men hvis du ikke får plads kan du skrive en analyse om et centralt ytringsetisk begreb, hvis du i stedet tilmelder dig begrebsanalysesporet på kurset "Humaniora i praksis".

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Som eksamensform kan du vælge mellem 1) en mundtlig prøve baseret på en synopsis (1A & 1B) eller 2) en fri skriftlig hjemmeopgave (16-20 sider) (2A & 2B). Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her:

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,5