Aflyst Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitisk emne forløb 2 C: Selvudgivelsespraksisser som kunstnerisk aktivisme

Kursusindhold

Som oftest tænkes udgivelsespraksissen som udelukkende det kommercielle bindeled mellem kunstner og forbruger. I dette kursus vil vi tage denne præmis op til kritisk gennemsyn og spørge, om det er muligt at betragte udgivelse som kunstpraksis? Dette fordrer, at vi tænker både litteratur og kunst på nye måder, der understreger deres relationelle karakterer fremfor en romantisk idé om ’værket’. Men også at vi udvikler et teoretisk begrebsapparat til at forstå fænomenet ’udgivelse’ – som Rachel Malik har påpeget: ”publishing remains untheorized”. Udgivelse er ikke kun en praksis, men er også aktivt medvirkende til at forme vores begreber om litteratur og kunst. Udgivelse bør ikke kun ses som en senere tilføjelse til værket, men som delagtigt i konstitueringen af både værk, læser og offentlighed, jf. Benedict Andersons analyse af print-kapitalismen.

I løbet af 1960’erne og 70’erne opstod kunstnerbogen, zine’et og multiples som måder at udfordre idéen om både værk og kunstnerbegrebet, men også som en kritik af institutioner som kunstmuseet, galleriet og forlaget. Ikke mindst den internationale (og løst sammensatte) Fluxusbevægelse kæmpede for både et udvidet værkbegreb og en underminering af de klassiske institutioner. Men har selvudgivelsespraksissen i dag et egentligt kritisk potentiale, eller er det blot et velfungerende supplement til forlagsbranchens globale markedslogik? Hvad betyder digitale udgivelses- og udstillingsformer, fanfiction-fora eller print-on-demand for det taktile bogværks karakter og muligheder?

Som en vej ind i denne problematik tager kurset udgangspunkt i de danske mikroforlag. I løbet af de seneste 10 år er der blomstret en særdeles aktiv scene op omkring små, danske forlag; bl.a. centreret omkring events som Lille Bogdag og Cph. Zine Fest, samt distributionssitet Mikrofest.  

Med udgangspunkt i 1960’erne og 1970’ernes kunstnerbogspraksis og zine-scene, vil vi undersøge udgivelseslandskabet i Danmark i dag.

 

Kursets første del optegner den historiske kontekst for selvudgivelse som kunstnerisk praksis, hvor vi vil se på bl.a. George Maciunas, Alison Knowles og Den Eksperimenterende Kunstskole. Desuden kommer vi omkring den sovjetiske undergrundslitteratur, den såkaldte samizdat.

Kursets anden del fokuserer på muligheder og udfordringer ift. samtidens udgivelsespraksisser. Her vil vi komme omkring kunstnere som Antoine Lefevbre, Jir Sandel samt kunstnerkollektivet Morblod; suppleret med institutionsanalyser af bl.a. Kulturstyrelsen rapporter om litteraturen i Danmark.

 

I løbet af kurset kommer vi således omkring digitale udgivelsespraksisser, print-on-demand, praexology, publishing theory, forholdet mellem offentlig sfære og trykketeknikker, hybride kunstformer, kunstnerbøger, zines, statslig støtte mm.

 

Undervejs i forløbet får vi besøg fra Statens Kunstfond, af forlægger Christel Sunesen (grundlægger af Mikrofest og medarrangør af Lille Bogdag) og af forlægger og debattør Rikke Oberlin Flarup. Deltagere på kurset opfordres ligeledes til at besøge Lille Bogdag i september, da vi bl.a. bruger denne som case.

 

Kurset afsluttes med en heldagsworkshop, hvor de studerende arbejder med deres egne forskningsspørgsmål og emner til eksamensopgaven.

 

Vi skal blandt andet læse Rachel Malik, Michael Bhaskar, Jacques Derrida, Anne-Mæglin Delacroix, Bernhard Cella, Matthew Stadler, Mikkel Bolt, Annette Gilbert, Benedict Anderson m.fl. Teksterne bliver samlet i et kompendium.

Engelsk titel

Cultural Policy: Independent Publishing as Artistic Activism

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kurset er baseret på sessioner, der hver varer fire timer. Sessionerne vil bestå af en
kombination af forelæsninger, en gæsteforelæsning, fælles diskussioner, oplæg fra de studerende, gruppearbejde og en ekskursion. Det forventes, at de studerende bidrager aktivt i diskussioner, gruppearbejde og med spørgsmål og oplæg, ligesom forslag fra de studerende til institutioner i spændingsfeltet mellem statsautorisation og autonom selv-organisering er velkomne.

Kursuslitteraturen samles i et kompendium, og vi skal blandt andet læse:

 

Anderson, Benedict. 2016. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, London & New York

Bhaskar, Michael. 2013. The Content Machine. Towards a Theory of Publishing from the Printing Press to the Digital Network. Anthem, London.

Bolt, Mikkel. 2013. ’Udfald, kollaps og implosion. Fire bemærkninger om kunstnerbogens kritiske potentiale’. Danske kunstnerbøger. Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln

Cella, Bernhard (ed.). 2015. NO-ISBN. On Self-Publishing. Walther König, Köln

Delacroix, Anne-Mæglin. 2016. ‘Some Preliminary Observations toward a Study of the Varieties of Artist Publishers in the Sixties and Seventies’. Publishing as Artistic Practice. Sternberg Press, Berlin

Derrida, Jacques. 1976. Of Grammatology. The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London

Gilbert, Annette. 2016. ‘Publishing as Artistic Practice’. Publishing as Artistic Practice. Sternberg Press, Berlin

Malik, Rachel. 2008. ‘Horizons of the Publishable: Publishing in/as Literary Studies’. ELH 75 pp. 707-737

Stadler, Matthew. 2012. ‘What is Publication Studio?’ https://musagetes.ca/wp-content/uploads/2014/04/What-is-Publication-Studio-by-Matthew-Stadler.pdf

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret). De studerende skal derfor vælge enten dette kursus, Digital Cultural Politics eller Kulturens institutioner - mellem statsautorisation og selv-organisering.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03614U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2021
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Linus Nicolaj Carlsen   (9-6a6c716a726e7b6e7749826a717878376d74)
Underviser

Linus Carlsen

Gemt den 01-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students