Moderne kultur: Kulturteori

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset i kulturteori er at give en indføring i væsentlige nyere retninger inden for såvel almen kulturteori som kunstartspecifik teori og metode. Kultur forstås i den sammenhæng dels som det generelle system eller væv af vaner, værdier, forestillinger, handlinger, institutioner og kommunikationsformer, der binder mennesker sammen på forskellig vis, og dels som de værker og produkter hvormed sådanne værdier, forestillinger mv. gives en varig symbolsk form og undertiden tematiseres kritisk.

Engelsk titel

Cultural Theory

Uddannelse

Moderne Kultur

Forelæsning + seminar

Mundtlig
Kollektiv
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Seminar
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03601U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2021
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikkel Bolt   (4-7d8271835078857d3e7b853e747b)
 • Tanya Ravn Ag   (3-8382834f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Mikkel Bolt og Tanya Ravn Ag

Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students