MØK, Mellemøstforskningens historie (E21)

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et overblik over og en forståelse af den udvikling, der har præget Mellemøstforskningen gennem det seneste århundrede. Den studerende introduceres til konteksten for de temaer og problemstillinger, forskningshistorien har været optaget af og til de forskellige teoretiske rammer, forskere har gjort brug af i deres forskning. 

Engelsk titel

History of Middle East Studies

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieodning for Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning for bachelortilvalt i Mellemøstens sprof og samfund 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning
Frit emne 1 (aktivitetskoder HARK03421E, HHEK03421E, HPEK03421E, HTRK03421E)

KA 2019-tilvalgsstudieordning
Frit emne 2 (aktivitetskode HMØK13001E)

BA 2019-tilvalgsstudieordning
Særligt studeret emne (aktivitetskode HMØB10081E)

 

Forelæsning med de studerendes aktive deltagelse.

Udleveres og oplyses før studiestart på Absalon

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5