MØK, Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (F22)

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2017.

Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Kandidatuddannelse i Mellemsøstlige srog og samfund, 2017

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i arabisk, 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (aktivitetskode Arabisk HARK03391E, Hebraisk HHEK03391E, Persisk HPEK03391E, Tyrkisk HTRK03391E)

KA 2017-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (aktivitetskode Arabisk HARK03201E, Hebraisk HHEK03201E, Persisk HPEK03201E, Tyrkisk HTRK03201E)

KA 2019- tilvalgsstudieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (aktivitetskode HMØK13391E)

KA 2019- sidefagsstudieordning, Arabisk
Struktur og forandring (aktivitetskode HARK03391E)

KA 2019- sidefagsstudieordning, Tyrkisk
Struktur og forandring (aktivitetskode HTRK03391E)

KA 2008-studieordning, gymnasierettet tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (aktivitestkode HMØK03651E)

 

 

Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Der kræves almindelig viden om Mellemøstens historie i det 20. og 21. århundrede. Se desuden individuelle studieordninger for evt. sproglige forudsætningskrav.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5