MØS, Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (E21)

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentlige rum ud i fiktion, presse og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget arabisk.

Det overordnede tema for dette kursus er de mellemøstlige debatter om samfundenes udvikling i de arabisktalende lande! Et af de spørgsmål, vi særligt vil fokusere på, er, hvordan præmisserne for samfundsdebatten har ændret sig. De nye teknologier i sammenhæng med et øget krav til individets egen refleksive stillingtagen til religiøse, politiske og kulturelle identiteter har bl.a. åbnet op for en fragmentering og pluralisering af autoriteter. Det kræver ikke større økonomiske eller teknologiske ressourcer at tage del i debatten ved at cirkulere budskabet via sociale medier, en webside, eller for den sags skyld ringe til en radio eller en tv-kanal. Det medfører samtidig en øget kommercialisering af den medierede religion, kultur og politik, der er med til at forme debatten. Ikke blot den nationale og religiøse identitet er på denne måde under forandring, men deraf følger også nye rum og former for debat.

Spørgsmålet er, hvor debatten er på vej hen?

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Kurset vil se nærmere på traditionalisters og modernisters, islamisters, sekularisters, litteraters samt minoriteters syn på den offentlige debat i Mellemøsten. Ved at få førstehåndskendskab til debatteksterne vil den studerende opnå viden om argumentationsopbygning og referencerammer i debatterne. Hvordan diskuteres politiske flerpartisystemer, demokrati, ytringsfrihed og mangel på samme, borgerkrig, kvindeundertrykkelse og minoritetsrettigheder og meget mere i multimediernes virkelighed?

Engelsk titel

Societal debate with communicative Arabic

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode HARB00711E)

 

Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (3+3 timers undervisning i 14 uger)

Udleveres i begyndelsen af kurset

Bestået Kommunikativt arabisk

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 412,5