MØS, Kommunikativt hebraisk med tekstlæsning og oversættelse (E21)

Kursusindhold

Kurset er delt op i to undervisningsforløb på hver 4 ugentlige timer, der dog i nogle henseender vil blive samkørte i forbindelse med tekster, der arbejdes med i både det ene og det andet undervisningsforløb. Det ene forløb arbejder med at styrke de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive, og hvor temaerne er fx eksil, udlændighed m.v. Det andet forløb består af en introduktion til moderne israelsk kulturel produktion, hvor der specifikt trænes læsning og analyse med udgangspunkt i forskellige genrer inden for moderne kulturel produktion som fx moderne litterære genrer, film, video og musik. Kursets oversættelseselement ligger primært i dette forløb og består af mundtlige oversættelser i timerne og skriftlige oversættelser som hjemmeopgaver.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt gruppearbejder.

Engelsk titel

Communicative Hebrew with reading of texts and translation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning
Hebraisk, kultural produktion med oversættelse (aktivitetskode HHEB00681E)

BA tilvalg 2019-studieordning
Hebraisk, kultural produktion med oversættelse (aktivitetskode HHEB10181E)

 

 

Holdundervisning

Udleveres på kurset og i Absalon

Beståede propædeutikeksaminer

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 299,5
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 412,5