MØS, Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (E21)

Kursusindhold

Kurset er delt op i to undervisningsforløb på hver 4 ugentlige timer, der dog i nogle henseender vil blive samkørte i forbindelse med tekster, der arbejdes med i både det ene og det andet undervisningsforløb. Det ene forløb arbejder med at styrke de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive, og hvor temaerne er fx eksil, udlændighed m.v. Det andet forløb består af en introduktion til moderne arabisk kulturel produktion, hvor der specifikt trænes læsning og analyse med udgangspunkt i forskellige genrer inden for moderne kulturel produktion som fx moderne litterære genrer, film, video og musik. Kursets oversættelseselement ligger primært i dette forløb og består af mundtlige oversættelser i timerne og skriftlige oversættelser som hjemmeopgaver.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt gruppearbejder.

Engelsk titel

Communicative Arabic with reading of texts and translation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2019 

 

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB00741E)

BA 2019 -tilvalgsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10181E)

BA 2019 - sidefagsordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10321E)

 

Holdundervisning

Udleveres på kurset og i Absalon

Beståede propædeutikeksaminer

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 299,5
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 412,5