MØS, Religion og kultur i Mellemøsten (E21)

Kursusindhold

Kurset bygger oven på Mellemøstens Moderne Historie men retter nu blikket imod religioner, kulturer og samfundsforhold i Mellemøsten. Med både historisk baggrund og nutidig aktualitet har kurset særligt fokus på hhv. de store religioners udvikling, de moderne staters forhold til religion og kultur og endeligt på de væsentlige ideologiske og samfundsmæssige strømninger i det 20.-21. årh. En del af kurset bliver opdelt, så studerende vil følge enten en israelsk, en arabisk, en iransk eller en tyrkisk linje.

Engelsk titel

Religion and Culture in the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2019

Fagstudieordning bachelordelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HMØB00081E)

BA 2019-tilvalgsstudieordning
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HMØB10051E)

BA 2019-sidefagsordning, arabisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HARB10331E)

BA 2019-sidefagsordning, tyrkisk
Religion og kultur i Mellemøsten (aktivitetskode HTRB10111E)

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Oplyses ved kursets begyndelse og i Absalon umiddeltbart før

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5