MØS, BA opgave og KA specialeseminar (F22)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til BA og KA studerende på alle Mellemøstfag uanset fagretning, som i efteråret 2015 skal skrive BA opgave eller påbegynde KA specialet.

Hvad er analyse egentlig?

Hvad er teori og empiri?

Hvad er metode?

Hvordan laver man problemformulering?

Hvordan opbygger man et argument?

Hvordan afgrænser man noget?

Hvordan får man taget hul på en større opgave?

Hvad er selvstændighed?

Og er min opgave videnskabelig nok?

Spørgsmålene er ofte mange når man pludselig sidder med et større akademisk arbejde. Usikkerheden kan hurtigt melde sig. Seminaret er et praktisk orienteret skriveseminar for BA opgave og KA specialeskrivere på alle mellemøstfagenes studieretninger.

Udgangspunktet for seminaret er de studerendes egne projekter og egne skriverier. Gennem disse diskuteres forskellige dele af den analytiske arbejdsproces fra den vage ide til det færdige produkt.

Engelsk titel

Writing-up seminar for thesis writers

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2017

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier, 2008

Målbeskrivelse

BA 2017-ordning: BA-projekt

Arabisk (aktivitetskode HARB00731E)

Hebraisk (aktivitetskode HHEB00731E)

Persisk: (aktivitetskodekode HPEB00731E)

Tyrkisk: (aktivitetskode HTRB00731E)

 

KA 2008-ordning, Mellemøsten og Islamiske studier

Speciale:

Mellemøsten (aktivitetskode HMØK03741E)

Islamiske Studier (aktivitetskode HISA04711E)

 

KA 2017-ordning, Mellemøsten

Speciale:

Arabisk (aktivitetskode HARK03301E)

Hebraisk (aktivitetskode HHEK03301E)

Persisk (aktivitetskode HPEK03301E)

Tyrkisk (aktivitetskode HTRK03301E)

Seminarer med aktiv studenterdeltagelse

Tekster udleveres ved seminaret begyndelse

Undervisningen opdeles i henholdsvis BA og KA niveau, hvor BA undervises i lige uger og KA undervises i ulige uger.

Kurset er et 15 ECTS kursus for BA-studerende (ba-projekt) og et 0 ECTS kursus for specialestuderende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 384,5
  • Total
  • 412,5