Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Kulturanalyse: Situerede værkagtigheder – analysestrategier i et distribueret felt

Kursusindhold

Samtidskunsten opererer i stigende grad med blandinger af dynamiske sociale processer, tidsbaserede kompositioner, performative versioneringer, materielt-semiotiske situationer og ofte helt på tværs af de traditionelle kunstmedier. Dermed lader den sig ikke altid forstå ud fra et traditionelt genstandsbaseret værkbegreb, der står over for et afgrænset analyserende subjekt, men nærmere ud fra et provisorisk begreb om situerede værkagtigheder. Et afgørende aspekt ved disse er, at såvel deres produktionsbetingelser som deres receptionsbetingelser må forstås i et udvidet og distribueret felt og i samspil med de sociale, digitale og materielle infrastrukturer, der påvirker dette felt.

 

I løbet af kurset skal vi kigge på en række danske og internationale eksempler fra anden halvdel af det 20. århundrede og frem til i dag, hvor situation, kontekst og anvendelse er afgørende for, hvordan værkagtighederne skabes og for hvordan deres betydninger og potentialer kan forhandles og forstås. Vi skal blandt andet prøve at forstå konsekvenserne af at kunstnerfællesskabet og udstillingsstedet TOVES pludselig selv blev til et kunstværk, hvordan fluxus-events på en og samme tid både kan være litteratur, konceptkunst, performance, musik og meget mere og hvad dette betyder for de analyser, vi kan lave. Vi skal eksperimentere med fænomenet ’aggressiv lytning’ både som værk og som performativ etnografi/analysestrategi. Og vi skal kigge på, hvordan internetbaseret kunst kan have et ukontrollerbart liv, der går på tværs af vores vante analysekategoriers værktøjer.

 

I forlængelse af sådanne eksempler kigger vi også på, hvordan vores forståelser og forhandlinger aldrig er et individuelt anliggende, men derimod altid foregår i socialt, institutionelt og materielt indlejrede sammenhænge og infrastrukturer, som vi er nødt til at medtænke i vores analyser. Derfor vil kurset også introducere til og diskutere teoretiske og metodiske tilgange, der nærmer sig det analytiske fra et bredt kontekstuelt og socialt medieret perspektiv. Herunder hvordan forskellige former for empiriindsamling påvirker forholdene mellem kunstværker og arkiver, fællesskaber og offentlighed samt værker og handlinger på måder, der har konsekvenser for det analytiske objekt, vi kan konstruere og historisere – og dermed for de spørgsmål, vi kan stille til materialet.

 

Kurset er inddelt i tre blokke

1-5: Tematisk, historisk og teoretisk introduktion og rammesætning

6-11: Case studies, ekskursioner, metodeudvikling og analysestrategier

12-14: Udvikling af studenterprojekter, materialeindsamling, peer-seminarer og afrunding

Engelsk titel

Comparative Literature: Situated work-alikes – analytic strategies in a distributed field

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Kurset er baseret på sessioner, der hver varer fire timer. Sessionerne vil bestå af en
kombination af forelæsninger, workshops, fælles diskussioner, oplæg fra de studerende, gruppearbejde og ekskursioner. Det forventes, at de studerende bidrager aktivt i diskussioner, gruppearbejde og med spørgsmål og oplæg, ligesom forslag fra de studerende til analyseobjekter i spændingsfeltet mellem værkagtigheder og analysestrategier er velkomne. I den sidste del af kurset lægges der i højere grad op til, at de studerende kan arbejde med indsamlingen og kvalificeringen af materiale til deres eksamensopgaver.

Eksempler på litteratur, der kommer til at indgå i kursusplanen:

 

Barrett, G Douglas. After Sound: Toward a Critical Music. London: Bloomsbury, 2016. (uddrag)

Born, Georgina "After Relational Aesthetics. Improvised Music, the Social, and (Re)Theorizing the Aesthetic." In Improvisation and Social Aesthetics, edited by Georgina Born, Eric Lewis and Will Straw. Improvisation, Community, and Social Practice., 33-58. Durham: Duke University Press, 2017.

Easterling, Keller. Extrastatecraft. The Power of Infrastructure Space. London & New York: Verso Books, 2014. (uddrag)

Giannachi, Gabriella. Archive Everything. Mapping the Everyday. Cambridge & London: The MIT Press, 2016. (uddrag)

Jones, Amelia, and Adrian Heathfield, eds. Perform, Repeat, Record - Live Art in History. Bristol: Intellect, 2012. (uddrag)

Kester, Grant H. The One and the Many, Contemporary Collaborative Art in a Global Context. Edited by Grant H. Kester. Durham: Duke University Press, 2011. (uddrag)

Krauss, Rosalind. “A Voyage on the North Sea” Art in the Age of the Post-Medium Condition. New York: Thames & Hudson, 1999.

Kwon, Miwon. "One Place after Another : Notes on Site Specificity." October 80 (1997): 85-110.

Marcus, George E. "Contemporary Fieldwork Aesthetics in Art and Anthropology: Experiments in Collaboration and Intervention." Visual Anthropology, no. 23 (2010): 263-77.

Warner, Michael. Publics and Counterpublics. New York: Zone Books, 2005. (uddrag)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420