Litteraturvidenskab: Analyseseminar

Kursusindhold

Kurset Analyseseminar træner de studerende i at analysere litterære tekster, men især i at stille relevante spørgsmål til den enkelte tekst og identificere frugtbare vinkler for den litterære analyse. Det handler både om, hvordan principielle, teoretiske overvejelser former arbejdet med at identificere de analytiske spørgsmål, og om hvordan man identificerer metodiske tilgange, der er relevante for at besvare dem. Kurset er opdelt i tre temablokke om henholdsvis stil, udsigelse og topos. Temablokken om stil fokuserer på den litterære teksts stilistiske træk og vil berøre emner som troper og figurer, syntaks, vokabular, rytme. Temablokken om udsigelse har fokus på udsigelsesforhold i tekster og vil berøre emner som stemme, perspektiv, implicit autor, ”unaturlige” fortællere. Temablokken om topos fokuserer på topologi, intertekstualitet, motivhistorie og –analyse.

Undervisningen består dels af forelæsninger, der vil give et overblik over udvalgte metodiske og teoretiske spørgsmål inden for de enkelte temablokke, dels af workshops, hvor fokus lægges på de studerendes aktive analysearbejde med de litterære tekster. Faste arbejdsformer i seminarerne er panelsamtaler, prima vista-analyser og diskussion af miniskriveøvelser.

Engelsk titel

Analytical Seminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning 2 timer x 12 uger
Seminar 3 timer x 12 uger

De studerende bedes anskaffe følgende værker:

 

Ulla Albeck: Dansk stilistik (e-bog)

Steen Bille Jørgensen og Adam Ægidius (red): Fransk stilistik

Marguerite Duras: Lol V. Steins henførelse

Frederick Douglass: The Narrative of Frederick Douglass. An American Slave (læs Preface by William Lloyd Garrisson

 

Disse numre af K & K vil blive inddraget og kan tilgås online:

 

K & K nr. 112, temanummer om ”unaturlige fortællinger”: https://tidsskrift.dk/kok/issue/view/2125

 

K&K nr. 123, temanummer om topos (https://tidsskrift.dk/kok/issue/view/6739)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får i seminarerne feedback på deres mundtlige oplæg af underviseren og giver hinanden feedback på deres miniskriveøvelser. Til den mundtlige eksamen giver eksaminator og censor feedback umiddelbart efter eksaminationen i forbindelse med at de meddeler eksaminanden den opnåede karakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 276
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03851U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2021
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Høxbro Andersen   (8-6471676875766871436b7870316e7831676e)
 • Lilian Munk Rösing   (7-747167756b7069426a776f306d7730666d)
Underviser

Lilian Munk Rösing og Michael Høxbro Andersen

Gemt den 19-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students