Aflyst INDO; Indoiransk og græsk sproghistorie

Kursusindhold

Studerende lærer at oversætte en given oldgræsk og indoiransk tekst og at analysere den synkront såvel som diakront på et tidssvarende videnskabeligt niveau. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og behandle diakrone/komparative emner inden for oldgræsk og indoiransk på forsvarligt videnskabeligt niveau.

Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelse i Lingvistik:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen (Lingvistik)

 

Du finder studieordningerne her.

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser
og øvelser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0009FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Birgit Anette Rasmussen (Olsen)   (3-656472436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students