LIN; Lingvistisk emne: Hvad er grammatik? Fra grammatikalisering til agrammatisme

Kursusindhold

Grammatik er et af de centrale fænomener, der adskiller menneskesprog fra dyrs kommunikation.

Kurset forsøger under inddragelse af relevant litteratur at besvare spørgsmålet, hvad grammatik er, og hvordan grammatiske strukturer og elementer opstår ved grammatikalisering, og hvad der sker, når man får agrammatisk afasi som følge af hjerneskade.

Engelsk titel

Linguistic topic

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om og forståelse af:

 • grammatik
 • grammatikalisering
 • agrammatisk afasi


Færdigheder i at:

 • på solidt teoretisk grundlag at identificere grammatiske tegn, grammatikaliseringsprocesser og symptomer på agrammatisk tale.
 • bevæge sig mellem analyse og teori inden for grammatik, grammatikalisering og agrammatisme, herunder aflede testbare hypoteser af relevante teorier.


Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i skriftlig form for fagfæller.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med studenteroplæg og evt. individuel vejledning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0006EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kasper Boye   (4-727f89755078857d3e7b853e747b)
Gemt den 03-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students